Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów, kursów, treningów, maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Prowadzi kursy doskonalące dla grup zawodowych ( m.in. kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji, nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy, uczniów i rodziców) z zakresu uzależnień i innych problemów społecznych (przeciwdziałanie przemocy domowej, profilaktyki uzależnień, agresji). Warsztaty prowadzone są metodami aktywizującymi i interaktywnymi przez specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, mediatorów rodzinnych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Szkolenia prowadzone są dla zorganizowanych grup (np. zgłoszonych przez instytucje lub organizacje) lub dla osób indywidualnych po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości uczestników. Osoby/instytucje zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 13 44 063 33