Program Reedukacyjny dla osób szkodliwie pijących

Dla:

Kierowców, którym wstrzymano uprawnienia do prowadzenie pojazdów
Osób szkodliwie pijących zagrożonych uzależnieniem
Osób szkodliwie używających substancji psychoaktywnych

Zamierzone efekty:

wiedza na temat stylu picia – autodiognoza
wiedza na temat szkodliwości i wpływu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na organizm w związku z prowadzeniem pojazdów mechanicznych
korekta postaw i negatywnych zachowań

Ramowy program:

Moduł I –  regulacje prawne dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych
Moduł II – społeczne aspekty używania i nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Asertywne zachowania
Moduł III – statystyki dotyczące nietrzeźwości na drogach
Moduł IV – alkohol istota działania na organizm
Moduł V  – autodiagnoza – style picia alkoholu
Moduł VI – wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów mechanicznych

Organizacja:

mała grupa 6- 8 uczestników
forma pracy: warsztaty, wykłady, zajęcia symulacyjne,materiały dla uczestników
czas szkolenia: 16 godz. (2 spotkania). Zajęcia w godzinach popołudniowych
Cena: 400 zł / uczestnik (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dn 18 grudnia 2012r.)

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.