Pacjenci uzależnieni od alkoholu, którzy zrealizowali podstawowy program terapii mogą skorzystać z oferty Poradni Leczenia Uzależnień. W ramach Poradni funkcjonują następujące grupy terapeutyczne:

  • grupa After Care
  • warsztaty rozwoju osobistego
  • warsztaty umiejętności społecznych i interpersonalnych
  • grupa dalszego trzeźwienia dla kobiet uzależnionych
  • grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych, z uszkodzonym CUN

Istnieje możliwość skorzystania w ramach Poradni także z terapii indywidualnej oraz rodzinnej.

Poradnia Leczenia Uzależnień świadczy usługi ze środków pochodzących z Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.