mgr Marzena Lechwar – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator rodzinny. Absolwentka studiów magisterskich z resocjalizacji oraz psychologii. Ukończyła następujące studia podyplomowe: terapia i diagnoza pedagogiczno- psychologiczna, oligofrenopedagogika, socjoterapia, zarządzanie. Posiada certyfikat TUKA/N przygotowujący do pracy z młodzieżą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi, certyfikat programu profilaktyczno- wychowawczego ,,Jestem Sobą”, certyfikat treningu zastępowania agresji ART. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle. Biegły sądowy z zakresu orzekania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Członek Jasielskiego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie
mgr Małgorzata Rymarz – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki rodziny oraz resocjalizacji a także studiów podyplomowych z mediacji rodzinnych. Psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Systemowej. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy
mgr Joanna Tutro – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista pracy socjalnej. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychoprofilaktyki społecznej. Psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Systemowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy. Biegły sądowy z zakresu orzekania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
mgr Dorota Krzakiewicz – terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji; ukończyła studia magisterskie z zakresu – pedagogika resocjalizacyjna, studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza dziecka i jego rodziny; studium z terapii rodzin. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi zagrożonymi demoralizacją, wykluczeniem społecznym, sprawiającymi problemy wychowawcze, podejmującymi zachowania ryzykowne
mgr Magdalena Lenar – terapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji
mgr Anna Sokołowska – psycholog, psychoterapeuta- Szkoła Psychoterapii Systemowej
mgr Margot Wysocka – psycholog, terapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle
mgr Magdalena Maculak- terapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
mgr Iwona Pilch– psycholog, terapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji
Małgorzata Czajka – pielęgniarka
lek. med. Katarzyna Nigborowicz – specjalista psychiatra
lek. med. Mirosław Nigborowicz – specjalista psychiatra
lek. med. Renata Łobaza – specjalista psychiatra