UZALEŻNIENIE – PROBLEM, W KTÓRYM TKWI CAŁA RODZINA

RODZINA NAJCZĘŚCIEJ ROZUMIANA JEST JAKO PEWIEN SYSTEM, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. TAKI MODEL ZAKŁADA, ŻE WSZELKIE ZMIANY JAKIE ZACHODZĄ W KTÓRYMKOLWIEK Z ELEMENTÓW, MAJĄ WPŁYW NA POZOSTAŁE CZĘŚCI SYSTEMU. UZALEŻNIENIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW RODZINY WPŁYWA DESTRUKCYJNIE NA WSZYSTKIE POZOSTAŁE OSOBY BĘDĄCE W BLISKIEJ RELACJI Z NIM. PROCES UZALEŻNIENIA PRZYPOMINA CZASAMI EFEKT DOMINA. CODZIENNE ŻYCIE…

Nie, nie piję. Żyję!

– Rekord frekwencyjny. Idziemy na rekord – stwierdził w charakterystycznym dla siebie stylu Lech Dyblik, wchodząc do sali Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, w której już na dziesięć minut przed planowanym rozpoczęciem spotkania 20 września 2019 r. zgromadziło się prawie sto osób. Goszczącego w naszym mieście aktora oraz wszystkich uczestników przywitała Marzena Lechwar, dyrektor Ośrodka…