Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle świadczy bezpłatną w zakresie lecznictwa odwykowego. Prowadzimy nieodpłatną psychoterapię grupową, indywidualną, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne.
Anonimowi alkoholicy
Anonimowi narkomani
Anonimowi hazardziści
Al-anon