Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle świadczy bezpłatną pomoc w zakresie lecznictwa odwykowego. Prowadzimy nieodpłatną psychoterapię grupową, indywidualną, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne.
Anonimowi alkoholicy
Anonimowi narkomani
Anonimowi hazardziści
Al-anon
Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia finansowane są przez Miasto Jasło, z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.